Nevrologisk fysioterapi

Tone K. Andresen har fullført master i fysioterapi, studieretning nevrologisk fysioterapi for voksne som gir spesialisert kompetanse i undersøkelse, vurdering og behandling som hovedsakelig retter seg mot personer med ervervet skade eller sykdom i sentralnervesystemet. Men det inkluderer også patologi i de perifere nervebaner, muskelsykdommer og medfødte skader.

Dette innebærer detaljert og systematisert bevegelsesanalyse, individualisering, vektlegging av aktiv deltakelse og brukermedvirkning samt håndterings- og kommunikasjonsferdigheter for optimalisering av pasientens bevegelsesutførelse, funksjon og mestring på kort og lang sikt. Det er fokus på å ta utgangspunkt i pasientenes behov og ressurser, og ut ifra det vurdere hvilke tiltak som skal iverksettes for den enkelte.

Epost: nevrologiskfysio@outlook.com