Manuellterapi

– Du kan gå direkte til manuellterapeut. Legehenvisning er IKKE nødvendig.

– Manuellterapeuten kan undersøke og behandle. Dersom det er nødvendig kan manuellterapeuten henvise til røntgen/MR eller til sykehus for vurdering eller operasjon.

– Manuellterapeuten kan sykemelde.

Manuellterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettsystemet. Forskning og klinisk erfaring viser at manuellterapi er spesielt effektivt ved behandling av f. eks.:

Undersøkelse
Manuellterapeuten gjennomfører en grundig undersøkelse for å kunne stille en diagnose. Vanligvis tar en undersøkelse mellom 30-60 minutter. Manuellterapeuten gir deg informasjon om tilstanden. Hvis det er nødvendig henviser manuellterapeuten til spesialist eller røntgen/MR.

Behandling
Manuellterapeuter utformer et individuelt og konkret behandlingsopplegg med manuelle behandlingsmetoder (manipulasjon, mobilisering, traksjon, avspenning osv.), råd og informasjon, samt målrettet opptrening som tar sikte på å trene opp pasientenes reduserte funksjonsevne. Manuellterapeuter behandler også pasienter som trenger rehabilitering etter skade, for eksempel idrettsskader og operasjoner. Manuellterapeuter følger nasjonale og internasjonale retningslinjer i undersøkelse og behandling.

Manuellterapi for barn

Erik Aarum har høy kompetanse og lang erfaring i behandling av spedbarn, barn og unge med forstyrrelser i muskel- skjelettapparatet, for eksempel asymmetri. Han underviser også manuellterapeuter i behandling av spedbarn og barn.

Hva er asymmetri?

Asymmetri , sideforskjell, hos spedbarn kan vise seg ved at barnet har en favorittside å snu hodet til. Noen bøyer hodet mer bakover. Kroppen kan også forme en C, som en banan. Et tegn på at hodet har en favorittstilling, er at bakhodet kan bli avflatet på en side eller i midten. Slik asymmetri kan gi forskjellige utfordringer. Kvaliteten på den motoriske utviklingen kan være noe forsinket og nedsatt.  Dette kan blant annet ses ved at barnet har utfordringer ved amming, at det er urolig, ligger ustabilt, er mer aktiv med armen på favorittsiden, misliker maveleie m.m..

Injeksjonsbehandling

Manuellterapeuter er blant de som har lengst utdanning i muskel- og skjelettplager i Norge. De siste årene har flere av oss gått kurs i injeksjonsbehandling for å kunne gi et bredere tilbud. Alle injeksjonsbehandlinger hos oss utføres under ultralydveiledning.

Eirik Rist Hauger og Rune Reitan har injeksjons-utdanning fra Universitetet i Bergen og lang erfaring med injeksjonsbehandling i muskel-skjelett systemet. All injeksjonsbehandling hvor man benytter reseptbelagte medikamenter utføres kun i samråd med og etter konferanse med den enkeltes fastlege, og under strenge aseptiske prosedyrer.

Medikamenter som kan benyttes under injeksjonsbehandling inkluderer kortison, sterilt saltvann og lokalbedøvelse. I tillegg kan vi benytte hyaluronsyre og PRP.

Kortison benyttes for å dempe betennelse. Sterilt saltvann benyttes som regel sammen med kortison men kan i noen tilfeller benyttes alene for å oppnå øket glideevne i vevet. Lokalbedøvelse kan benyttes som diagnostisk verktøy i tilfeller hvor det kan være vanskelig å bestemme hvilken struktur smertene kommer fra. Hyaluronsyre brukes i ledd og slimposer for å oppnå økt smøring. Hyaluronsyre finnes naturlig i ledd, sener, og slimposer og er ansvarlig for smøringen og støtdempingen. PRP står for Platerikt Plasma Protein. Dette er en behandling hvor man tar en blodprøve fra pasienten, dette blodet sentrifugeres og blodplatene som er rike på veksthormoner injiseres tilbake i ledd eller sener. Både hyaluronsyre og PRP har i studier og erfaringsmessig vist gode resultater på en rekke plager i muskel- skjelett systemet. Vi er samlokalisert med totalt 4 legekontorer i samme bygg, og har et utstrakt og tett samarbeid med disse.

Ultralyd Diagnostikk

Eirik Rist Hauger og Rune Reitan har lang utdanning og erfaring i muskel-/skjelettultralyd (MSKUL). Dette er en bildediagnostisk metode hvor lydbølger sendes inn i vevet og gir bilder  som egner seg meget godt til å vurdere om det er skader i bevegelsesapparatet. I flere tilfeller er MSKUL en bedre egnet undersøkelse enn MR bilder, i andre tilfeller kan det være en viktig tilleggsundersøkelse. Det kan bidra til riktigere behandling, bedre råd og eventuelt raskere og bedre henvisninger videre.

Nevrologisk fysioterapi

Tone K. Andresen er ekspert på Nevrologisk fysioterapi, se her…

 

Fysioterapi

I den første konsultasjonen (60 min) vil vi ta en omfattende sykdomshistorikk og en relevant, nøyaktig undersøkelse. Ut i fra dette vil vi stille en diagnose og setter opp en behandlingsplan. Som regel starter vi behandlingen ved første konsultasjon. I de andre konsultasjonene (30-45 min) vil vi behandle ut i fra behandlingsplanen vi satte opp første gang. Ved behov vil vi korrigere behandlingen og gjøre flere undersøkelse. 

Ved Brynseng Fysioterapi jobber autoriserte fysioterapeuter med høyskole/universitetsutdanning. Vi har lang klinisk erfaring og samarbeider godt med hverandre og manuellterapeutene som holder til i samme lokaler. Vi er faglig interesserte og jobber kontinuerlig for å gi deg en så oppdatert behandling som mulig. Som fysioterapeuter kan vi undersøke, stille diagnose, behandle og forebygge plager. Utdanningen som fysioterapeut gir oss grunnlag for å behandle svært mange muskel-og skjelettplager samt nevrologiske lidelser

Les mer her…