Vant Muskel&Skjelett pris

Manuellterapeut Lars Skogvold fikk pris for studie om kronisk tensjonshodepine blant ungdommer.

Tensjonshodepine er viet lite oppmerksomhet i forskningen, selv om så mange som 1 av 3 tenåringsjenter sliter med dette.

Skogvolds studie har et kvalitativ design og er gjort i samarbeid med professor Phd Liv Heide Magnussen, Høgskulen Vestlandet.  Intervju med 17 utvalgte ungdommer i alderen 14-19 år med kronisk tensjonshodepine ble gjennomført. Systematisk tekstkondensering ble brukt for å analysere data. Fem hovedkategorier av mestringsstrategier fremkom av analysene 1) Struktur og rutiner i hverdagen, 2) Lav-dosert aktivitet, 3) Hvile, avkobling og unngåelse, 4) Terapi – forventninger og skuffelser, 5) Tanker omkring medisinbruk.

Ungdommene brukte både problem- og emosjons-fokuserte strategier for å håndtere hodepinen i hverdagen. Gjennom å utforske og bevisstgjøre seg selv på hva som fungerer og ikke, hadde ungdommene lært seg ulike mestringsstrategier. I presentasjonen fremholdt Skogvold at studien kan bidra til en bedre å forståelse av hvordan ungdom håndterer det å leve med langvarig hodepine i hverdagen. Informasjonen som kommer frem kan bidra til å skape en mer helhetlig tilnærming, og et bedre tilpasset behandlingstilbud for denne pasientgruppen.

I år var det tre gode forskningspresentasjoner som konkurrerte om prisen. Aleksander Chaibi presenterte studier på manipulasjonsbehandling på migrenepasienter, mens Ingebrigt Meisingset presenterte en studie om subgrupper av muskelskjelett-pasienter basert på materiale fra Fysioprim.

Lars Skogvold arbeider til daglig ved Abildsø Fysio og Manuellterapi i Oslo. Prisen ble delt ut på Servicekontorets og NMFs muskelskjelettseminar i helgen, og er på 20.000 kroner. Prisen er gjort mulig via bidrag fra Servicekontorets sponsorer: AdCare, AlfaCare, Allkopi, Fysiopartner, If Forsikringspartner, Spinalis og Treningspartner.