Nye doseanbefalinger for Paracetamol

Legemiddelverket anbefaler at paracetamol kan gis inntil fire ganger i døgnet.

Paracetamol brukes ofte ved behandling av milde til moderate smerter, blant annet i muskel- og skjelettapparatet. Legemiddelet har generelt få bivirkninger ved riktig bruk.

På bakgrunn av tilgjengelig kunnskap har Legemiddelverket nå utarbeidet nye doseringsanbefalinger.  Legemiddelverket anbefaler nå at paracetamol kan gis inntil 4 ganger i døgnet. Dette gjelder for voksne og for barn eldre enn 1 måned.

Det bør gå minst 4 – 6 timer mellom hver dose.

  • Den maksimale døgndosen for barn og voksne over 50 kg (over 12 år) er 4 gram.
  • For barn og voksne som veier mellom 40-50 kg er maksimal døgndose 3 gram. Opprinnelig anbefalte Legemiddelverket 4 gram også for dette vektintervallet, men har valgt å redusere døgndosen til 3 gram for å øke sikkerhetsmarginen mot grensen for det Giftinformasjonen har vurdert som mulig overdosering ved bruk over mer enn 2 døgn​.
  • Ved behandling av barn bør du beregne dosen basert på vekt. Vi anbefaler enkeltdoser på cirka 15 mg per kg kroppsvekt. Eksempelvis skal et barn på 8 kg gis cirka 120 mg paracetamol (8 kg x 15 mg/kg = 120 mg) per enkeltdose.

Legemiddelverket anbefaler at smertebehandling av voksne over 18 år anbefales legekontakt etter 3 dager ved feber eller 5 dager ved smerter dersom plagene ikke avtar. Ved behandling av barn bør lege kontaktes etter 3 dager dersom feber eller smerte ikke avtar.

Les mer om saken på Legemiddelverkets nettside…