Helseplattform skaper bekymring

St. Olavs hospital har ikke klart å hente seg inn igjen etter innføringen av det nye journalsystemet Helseplattformen i midten av november.

– Vi erkjenner at situasjonen for de ansatte er krevende og det er bekymringsfullt at vi har kritiske feil og mangler som må utbedres, sier administrerende direktør Stig Slørdahl i Helse Midt-Norge til Dagens Medisin.

Helseplattformen ble levert av den amerikanske datagiganten Epic Systems Corporation. Målet var å gi sykehusene og kommunene i midt-Norge et felles journalsystem. Epics journalsystem er tidligere innført både i Danmark og Finland, men har høstet kraftig kritikk i nabolandene. Også fagfolk på St. Olavs har advart og bedt om at innføringen av Helseplattformen stanses. Ifølge advarselene er systemet upålitelig. Blant annet forsvinner viktig informasjon – som resultater av ulike undersøkelser, behandlingsplaner og oppsummeringer – eller de blandes sammen med ikke-essensielle data. Systemet beskrives som å være så lite intuitivt, komplisert og tidkrevende at det å bruke det utgjør en fare for feil, se her…

Problemene ved St. Olavs hospital får også følger for andre sykehus. Etter planen skal sykehusene i Nord-Trøndelag koble seg på Helseplattformen i februar. Det er en plan tillitsvalgte har advart mot.

– Vi mener at det ikke kommer til å gå å innføre løsningen i Nord-Trøndelag innen planen. Vi må rette opp i de alvorlige feilene og tungvinte arbeidsflytene først, sier Lindy Jarosch-von Schweder som er konserntillitsvalgt for Akademikerne i Helse Midt-Norge til Dagens Medisin.