Psykomotorisk fysioterapi

Vi har også fysioterapeutene Nora Korpberget og Ragna Sundal hos oss.

De jobber hos oss som private fysioterapeuter, samtidig som de tar master i psykomotorisk fysioterapi. Nora har også videreutdanning i fysioterapi for barn og unge. Ragna har erfaring fra rehabilitering med fokus på utmattelse og langvarige smerter.

Psykomotorisk fysioterapi retter seg mot en forståelse av at psyke og fysikk henger sammen og påvirker hverandre. Hva vi opplever og erfarer i livet setter sine spor i kroppen, og påvirker blant annet pust, muskelspenninger og søvn. Gjennom behandling jobber man mot en bevisstgjøring og endring av spenningstilstander i kroppen, samt søker mot økt fortrolighet og kontakt med egen kropp. Behandlingen innebærer en kombinasjon av samtale, øvelser, massasje og bevisstgjøring. Målet med behandlingen er hjelp til selvhjelp.

Nora har erfaring fra psykisk helsevern, rehabilitering og kommunehelsetjenesten.

Oppfølging hos Nora og Ragna er aktuell for barn, ungdom og voksne som opplever
– vedvarende smerter i muskulatur og skjelett
– anspenthet, uro, søvnplager eller ulike tretthetstilstander
– plager relatert til pust
– plager relatert til psykiske lidelser

Behandlingen passer også for deg som ønsker å forebygge at kroppslige plager blir vedvarende.

Hva kan oppnås i behandlingen?
– Økt trivsel, livsglede og bedre funksjon i hverdagen
– Økt mestring og reduksjon av smerter
– Bli bedre kjent med kroppens reaksjoner og hva de kan være uttrykk for
– Forståelse for kroppens forsvar og reaksjon på ytre og indre påkjenninger i livet
– Økt kontakt med egne følelser, behov og grenser
– Lære mer om sammenhengen mellom kropp, tanker og følelser
– Kroppslig beredskap reduseres parallelt med at ressurser bevisstgjøres og frigjøres

E-post: korpbergetfysioterapi@gmail.com og ragna.fysio@gmail.com